Aktuálně volné
Rychlý kontakt

Úvod   >   Chci se státi klientem

Chci se státi klientem

V případě Vašeho zájmu vyplníte formulář Zařazení do evidence uchazečů,  doporučujeme naše zařízení osobně navštívit před odesláním formuláře, aby jste přesně věděli co nabízíme a jak se u nás bydlí.

Následující formulář Sociální šetření vyplníte až po zarezervování volného bytu a formulář Vyjádření ošetřujícího lékaře si necháte vyplnit a potvrdit u svého praktického lékaře při rezervování bytu.

Před vlastním ubytováním v Seniorském domě pak klient s námi uzavře písemnou nájemní smlouvu, dohodu o ručení, smlouvu o poskytování služeb, popř. s poskytovatelem asistenční nebo zdravotní služby uzavře Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby.

Každý klient může užívat zařízení, vybavení a služby Seniorského domu v souladu s Provozním řádem, Vnitřním řádem a s uzavřenými smlouvami o ubytování a službách.

Každý klient se může v pracovní době obracet na personál Seniorského domu. Proškolený personál klientovi vždy pomůže a poskytne pomoc.

Každý klient má svá práva, ale také povinnosti, stejně jako personál Seniorského domu.


© 2021 SD Bohemia Group a.s., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů