Aktuálně volné
Rychlý kontakt

Úvod   >   Příspěvky a zdravotní pomůcky

Příspěvky a zdravotní pomůcky

Příspěvek na péči, bydlení a ostatní příspěvky 

V rámci bydlení v našem seniorském domě, poskytujeme poradenství v této oblasti a zajišťujeme bezplatně veškeré administrativní úkony spojené s tou agendou pro naše klienty a jejich rodiny.


Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platném od 1.1.2012

  • Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
  • Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

 

Zdravotní pomůcky

V této oblasti spolupracujeme se společností Paleta služeb, s.r.o., která pomáhá našim klientům vybírat a zkoušet vhodné zdravotní pomůcky a materiály. Spolupracuje s odbornými lékaři při zajišťování a objednávání vhodných zdravotních pomůcek, které lze pak zdarma v našem seniorském domě vyzkouší s klienty, zapůjčí a v případě zájmu klienta i dodá. 


© 2021 SD Bohemia Group a.s., Všechna práva vyhrazena.   |   Ochrana osobních údajů